بزرگترین وقدیمی ترین معبد بودا در منطقه Ling nan است و نقش بسار مهمی در میان بودائیان چین دارد زیرا بسیاری از راهبان تارک دنیا برای انجام مراسم مذهبی به این معبد می آیند.

بازدید : 560 نفر | بازگشت

© 2011. TirganSeyr.All rights reserved.
Design : ariaweblab