بیمه

بیمه نامه درمان مسافرتی

 

بیمه نامه درمان مسافرتی جهت رفاه حال مسافران و امنیت خاطر آنها در طول سفر طراحی و تدوین گردیده است.

موضوع این بیمه نامه عبارت است از : پوشش صدمات بدنی و بیماری بیمه شده که پس از شروع سفر بیمه شده به  خارج از کشور بروز نماید و گستره پوشش این بیمه نامه شامل سراسر جهان (به استثناء کشورهای درگیر جنگ) می باشد. پرداخت هزینه های درمانی و بستری در بیمارستان (تا سقف 50/000 یورو یا کمتر)، فوریتهای دندانپزشکی، پرداخت هزینه بار مسافر در صورت مفقودی یا تاخیر (در صورت ثبت بار مسافر)،پرداخت هزینه های حقوقی بیمه شده در خارج از کشور و پرداخت هزینه تاخیر در پرواز (برای گروه خاصی از کشورها) مطابق قوانین و تعرفه های بیمه ای از جمله تعهدات این بیمه نامه می باشد.در حال حاضر کشور ایران طی قراردادی با شرکت بیمه مفری (MAPFRE) که یکی از شرکتهای بین المللی می باشد پوشش بیمه نامه درمان مسافرتی را ارائه می دهد.

این بیمه نامه از طریق کلیه نمایندگی های شرکت بیمه در سراسر ایران با شرایط یکسان و تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر می گردد.

این بیمه نامه به درخواست بیمه شده حداکثر برای مدت 92 روز متوالی پس از خروج از کشور پوشش دارد(مگر در صورت درخواست بیمه نامه Multiple و یا دانشجویی که هرکدام شرایط خاص خود را دارند).

تعرفه این بیمه نامه بر مبنای مناطق مختلف جهان و طرحهای سفر می باشد که شامل منطقه اروپا، کلیه کشورهای جهان ، به جز آمریکا،کانادا و ژاپن، کلیه کشورها، کشورهای حوزه خلیج فارس،ترکیه، آفریقا و خاور میانه و.. می باشد.

در هنگام وقوع خطر بیمه گذار (مسافر) باید قبل از هرگونه اقدام شخصی با مرکز پاسخگوی مفری در اسپانیا، بحرین یا ایرلند تماس گیرد که شماره مراکز پاسخگویی در دفترچه بیمه نامه  ذکر گردیده و اطلاعات مورد نیاز را وارد نموده و کد پرونده را از مرکز مفری اخذ نماید تا در صورت تائید پس از بازگشت به ایران هزینه خسارت را پیگیری نماید.

 

با امید سلامتی و شاد کامی روز افزون برای ایرانیان عزیز در سراسر جهانبازدید : 1163 نفر

© 2011. TirganSeyr.All rights reserved.
Design : ariaweblab